fbpx

Reglament

REGLAMENT POTA-ROJA DE CERVELLÓ 2023

 

1. L’Ajuntament de Cervelló conjuntament amb Wefeel Events organitzen el diumenge 12 de novembre de 2023 la 7a edició de la Pota-roja, amb sortida des del carrer Major, davant del Complex Ceraqua, i amb arribada al mateix punt.

2. La prova compta amb diferents distàncies:
– Trail de 8k, 14k, 24k i 42k (ITRA 2 punts i Mountain 4 punts)
– BTT de 20k i 35k

3. El recorregut estarà degudament senyalitzat (amb cinta de abalisar) i autoritzat. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i / o de força major.

4. Hi haurà punts d’avituallament. El trail tindrà 6 avituallaments en els 42k, 3 en els seus 24k, 2 en els 14km i 1 pel recorregut de 8 km. En el recorregut llarg de la BTT hi haurà 2 punts i un el de BTT curt.

5. El temps màxim per acabar la carrera és de 3h per al Trail de 8k i 14km, 4h per al trail de 24km i 7,5h per al trail de 42km. Per a la BTT és de 4h.

6. Els inscrits podran recollir la bossa de corredor i el dorsal, en els horaris establerts per l’organització en l’apartat corresponent de la web. Has de presentar el DNI, o mostrar la fotocòpia de la mateixa en el cas de recollir el d’una altra persona inscrita.

7. Els premis són indicats a l’apartat corresponent. Els trofeus o premis que no es recullin el dia de la prova no s’enviaran posteriorment als premiats.

8. La prova està oberta a corredors federats o no federats independentment de la seva nacionalitat. L’edat mínima de participació en cada prova és la següent:
– Trail 14km, 24km i 42km i BTT de 35km: majors de 16 anys
– Trail 8km i BTT de 20km: majors de 12 anys

Els menors de 18 anys necessiten autorització dels pares o tutors legals per poder participar en qualsevol de les carreres. L’organització no contempla cap categoria per a menors d’edat.

9. El compliment del circuit, està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables en el dia de la prova.

10. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:

  • Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al territori espanyol.
  • Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€
  • Mort per accident esportiu fins a 6.000€

La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o mèdico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança.

11. La inscripció a qualsevol modalitat de la prova és personal i intransferible i es tancarà quan s’assoleixin els 1.500 inscrits o bé el dijous previ a la cursa a les 23: 59h. En cas que quedin places els interessats podran inscriure el mateix dia de la prova durant els horaris del lliurament de dorsals. El preu de la inscripció tindrà un recàrrec. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

12. La prova estarà cronometrada mitjançant xip. ÉS OBLIGATORI CÓRRER AMB EL XIP per sortir a les classificacions i vàlid per córrer aquesta cursa.

13. Els participants de la prova pel fet d’inscriure donen el seu consentiment perquè EMP Sport Events SL, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Per renunciar a aquesta cessió, el participant haurà de expressar-ho en el formulari d’inscripció en el moment d’inscriure. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, el participant té el dret d’accedir a aquests arxius amb l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, ho ha de sol·licitar per escrit enviant un correu electrònic a info@wefeelevents.com.

No obstant això i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal , els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

14. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i / o materials que puguin afectar els participants i / o espectadors durant la prova, si bé vetllarà per evitar-los.

15. El participant realitza la prova sota la seva absoluta responsabilitat. Així mateix, manifesta que té una condició física òptima per al desenvolupament de la prova i que no pateix cap malaltia que pugui posar en risc la seva integritat física. El participant reconeix que ha estat informat per part de l’organització de totes les característiques de l’activitat (físiques, psicològiques, material, lloc, etc.) i la realitza en ple coneixement de les mateixes, així mateix reconeix que l’activitat a realitzar pot suposar un alt requeriment físic i pot tenir conseqüències imprevisibles per a la salut.

16. El participant eximeix, en qualsevol cas, a l’organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que puguin contraure o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitador, per robatori , furt o deteriorament de material que pugui produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o, fins i tot, durant el desenvolupament de l’activitat.

17. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa. El control del trànsit en el recorregut correspon a la Policia Local de Cervelló i la Protecció Civil.

18. Queda totalment PROHIBIT tirar residus al llarg del recorregut, serà motiu de desqualificació.

19. En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, llevat que la prova es suspengui per decisió de l’organització, per causes imputables a la mateixa i / o per motius relacionats amb la pandèmia Coronavirus. Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibiliten la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.

20. Pel sol fet d’inscriure en una de les distàncies de la prova s’accepta la totalitat d’aquest reglament. El que no estigui previst, serà sotmès a la decisió de l’organització.